About Photographer:

yoshinori saito photo office http://www.yoshinorisaito.com

Entry description: Chef KOBAYASHI