Criados soltos

PhotographerJoão Freitas Filho
PrizeHonorable Mention
Entry Description

Free kid and free donkey.