Gravel Mountain

PhotographerMiltiadis Igglezos
PrizeHonorable Mention