Farinhada

PhotographerJoão Freitas Filho
PrizeHonorable Mention
City/CountryTeresina, Brazil
Photo Date10/18/2015
Entry Description

Kid and the manioc mountain.