Criados soltos

PhotographerJoão Freitas Filho
PrizeHonorable Mention
City/CountryTeresina, Brazil
Photo Date03/21/2015
Entry Description

Free kid and free donkey.