Farinhada

PhotographerJoão Freitas Filho
PrizeHonorable Mention
Entry Description

Kid and the manioc mountain.